Zakaži termin

info@belmedicks.com     +383 49 455 999
Radno vreme: Pon - Sub 8:00 - 20:00

Prof. Dr Nebojša Stojanović

Specijalista neurohirurgije

Nas najistaknutiniji neurohirurg, sa velikim iskustvom u svom radu koji je usmeravao ka uvodjenju novih hirurških procedura kako u delu spinalne patologije, tako i u delu intrakranialne patologije.

1984.god.  Završen Medicinski fakultet u Nisu.
1993.god. Zavrsena specijalizacija neurohirurgije u Beogradu.
2003.god. Magistratura na temu „Degenerativna oboljenja kičme“
2006.god. Doktorat na temu „ Vaskularna patologija mozga“.

Radno iskustvo:

– Savetnik Kliničkog Centra u Nišu
– Od 2012 do 2017 na funkciji Direktora Neurohirurške klinike u Nišu
– Operativni blok  Neurohirurške klinike u Nišu
– Klinika za neurohirurgiju u Nišu
– Medicinski fakultet Niš

Dodatne edukacije:

–  Permanentna edukacija na referentim i akreditovanim kursevima u Evropi ( Barselona, Bordo, Bolonja, Madrid, Davos, Salzburg, Beč, Dizeldorf, Malta, Prag, Edinburg, Istambul  i dr).
–  Predavač na velikom broju internacionalnih i domaćih skupova, seminara i kongresa.. Autro značajnog  broj radova i publikacija.

Iskustva u radu:

–  Veliki broj obavljenih rekonstuktvnih operacija na celokupnom kičmenom stubu.(cervikoocpitalnoj regiji, cervikalnoj i cervikotorakalnom delu , toraklanom i torakolumbalnom delu, kao i lumbosakralnom delu).
–   Uvodjenje minimalno invazivnih rekonstuktiuvnih tehnika na kičmenom stubu.
– Pored toga posedujem i veliko iskustvo u lečenju vaskularnih oboljenja mozga i tumora baze lobanje.
– U toku 30 godina hirurške prakse, uradio sam više od 4000 neurohirurških operacija, od čega preko 2500 operacija na kičmi.
– Preko  800 operacija na vratnom delu kičme, od čega diskektomije na jednom a najčešće  na više nivoa
– Kompletna hirurgija torkalnog dela kičme sa uklanjanjem patološki izmenjenih pršljenskih tela i umetanjem veštačkih korpusa trans/torakalnim pristupom
– Preko 1000 operacija na lumbalnom delu kičme
– Transkutane stabilizacije spondilolisteza sa ubacivanjem intradiskalnih inplantanata pod kontrolom C-luka / minimalni rezovi na koži/. Transkutane vertebroplastike osteoporotičnih preloma, metastaza u kičmenom stubu, primena stentovanja kolabiranih pršljenskih tela .
– Dugogodičnje iskustvo u  vaskularnu patologiju ( operacije intrakranijalnih aneurizmi, intrakaranijalnih krvarenja različite lokalizacije). Veliki broj operisanih timora baze lobanje,zadnje lobanjske jame i lobarnih tumorskih procesa.

Članstvo:

– AOSPIN-a

–  EANS-a(evropskog udruženje  neuohirurga),

– SeENS.-a ( udruženja  neurohirurga jugoistočne Evrope),

– UNS – a ( udrušenja neurohirurga Srbije- član Izvršnog odbora).

U poliklinici Bel Medic obavlja:

– Mikrohirurška operacija disk hernijacija u lumbalnom delu kičme
– Vertebroplastica – ubacivnje koštanog cementa u osteoporotična ili frakturirana pršljenska tela transkutanim-transpedikularnim  pristupom
– Kifoplastica – ubacivnje koštanog cementa u osteoporotična ili frakturirana pršljenska tela transkutanim – transpedikularnim pristupom pod kontrolom Ro aparata, primenom tutanijmske ekspandibilne mreže, balon ekspander
– Transcutano mikroinvazivno rešavanje spondilolisteza
– Operacija vratnih diskusa sa ugradnjom arteficijalnog diska – prednji pristup
– Operacije vratnih diskusa sa ugradnjom titanijumskih, polimer ili ugljeničnih cage-a nakon diskektomije radi stabilizacije i distrakcije – prednji pristup
– Stabilizacija preloma drugog vratnog prišljena prednjim mikrohirurškim pristupom
– Operacije torakalne disk henrijacije bočnolateralnim pristupom
– Korpektomija vratnog pršljena i njegova zamena primenom auto ili alo materijala u slučajevima tumora, preloma, inflamacija ili starih degenerativnih promena