Zakaži termin

info@belmedicks.com     +383 49 455 999
Radno vreme: Pon - Sub 8:00 - 20:00

Ortopedija

Ortopedija je grana medicine koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prevashodno hiruška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja,podrazumevajući brigu o deformacijama skeleta sa opštim zadacima brige za invalide, pa tako sarađuje sa ostalim specijalnostima.

Uz pomoć moderne opreme i velikog kliničkog iskustva, ortopedi i traumatolozi klinike Bel Medic, mogu da konzervativno i operativno zbrinu većinu povreda kostiju, zglobova i mišića, leče hronične degenerativne i zapaljenske promene koštano-zglobnog sistema, i obave sve vrste zahvata (operacija kuka, operacija kolena).

U okviru najsavremenije medicinske opreme namenjene hirurgiji i ortopediji, koristi se i artroskopija za izvođenje operacija kuka, minimalno invazivnih endoskopskih operacija kolena i ramena u opštoj ili spinalnoj anesteziji, ali i za prethodnu dijagnostičku procenu stanja unutrašnjosti zgloba.

 

Dijagnostika bolesti i povreda sistema za kretanje sastoji se od :

  • anamneze,
  • kliničkog pregleda,
  • laboratorijske i
  • radiološke pretrage, kao i drugih specijalnih ispitivanja.
  • Ortopedska dijagnostika se širi i na dijagnostiku drugih organa, obzirom da se neki znakovi bolesti tek sekundarno javljaju kao ortopedske.

Prof. Dr Aleksandar Vasić